کارگاه های آموزشی گروه حامی
با امکان برگزاری حضوری و مجازی
آموزش راهکارهای استفاده از فضای مجازی
دغدغه والدین در استفاده فرزندان از فضای مجازی
کارگاه های آموزشی ویژه دانش آموزان
در حوزه فضای مجازی، درس خواندن، خلاقیت و خودباوری
Previous
Next

دومین نشست علمی فضای مجازی
با حضور مدیران مدارس و گروه حامی

باید ها و نباید های فضای مجازی
از نگاه حامی شو

آشنایی با کارگاه های آموزشی
در گروه حامی

تصاویر کارگاه های آموزشی برگزار شده

گروه حامی 267 تقدیرنامه در کارنامه خود دارد که برخی از آنها تقدیم می گردد.