کارگاه های آموزشی گروه حامی
با امکان برگزاری حضوری و مجازی
آموزش راهکارهای استفاده از فضای مجازی
دغدغه والدین در استفاده فرزندان از فضای مجازی
کارگاه های آموزشی ویژه دانش آموزان
در حوزه فضای مجازی، درس خواندن، خلاقیت و خودباوری
Previous
Next
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}

1- دومین نشست علمی فضای مجازی
با حضور مدیران مدارس و گروه حامی

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}

2- باید ها و نباید های فضای مجازی
از نگاه حامی شو

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}

3- آشنایی با کارگاه های آموزشی
در گروه حامی

تصاویر کارگاه های آموزشی برگزار شده

گروه حامی 267 تقدیرنامه در کارنامه خود دارد که برخی از آنها تقدیم می گردد.