بنام خداوند جان و خردسخن مدیر عامل

امروز مردم ایران در جایگاهی قرار دارند که دستیابی به ابزارها و فناوری های روز دنیا برایشان آسان شده ، خیلی سریع با آنها ارتباط برقرار می کنند و در زندگی روزمره شان از آنها بهره می گیرند .اما باید بدانیم هر ابزار و فناوری که در   دنیا تولید می شود دارای اهداف و چشم اندازی می باشد .به همین منظور باید تحقیقات و پژوهش های دقیقی در این مورد صورت گیرد تا مبدا آن فناوری در قبال ارائه یک خدمت به ظاهر بهینه ،به یک تهدید بسیار بزرگ در سطح خانه ، خانواده و جامعه تبدیل نشود.


بله باید بگویم دنیای امروز دنیای فناوری اطلاعات و جنگ نرم است . افتخار می کنم  که به همراه کارشناسان و محققین برجسته گروه پیشگامان صفر و یک ،اهداف و نگرش تولید کنندگان ابزارها و فناوری های عرصه فضای مجازی (بازیهای رایانه ای و شبکه های اجتماعی ) را به زیر ذره بین دقیق خود کشیده ایم و اطلاعات بدست آمده را با طراحی ساختار ی دقیق از روش آموزش به صورت گروهی در اختیار مردم عزیز کشورمان قرار می دهیم.


لذا در راستای بهبود و تسریع روند ارائه این آموزش ها در سطح جامعه، باید کمر بوروکراسی موجود را شکست تا بتوان به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی  به اندازه وسع و توان خودمان در مقابله با این جنگ نرم در جامعه اثر گذار باشیم.
در نهایت به نظر من با آموزش های لازم و اصولی می توان در عرصه فضای مجازی سربلند و پیروز بیرون آییم و فرهنگ استفاده صحیح از فضای مجازی را درخود و جامعه بوجود آوریم.

 

با آرزوی لبخند و سلامتی
داود گودرزی

گروه پیشگامان صفر و یک
چاپ صفحه