دانلود اپلیکیشن اندرویدی حامی


تصویر اپلیکیشن حامی


امکانات اپلیکیشن حامی:

1- شناخت فرهنگ استفاده صحیح از فضای مجازی.

2-شناخت بازیهای رایانه ای برای خانواده ها و ارائه راهکار در خانواده.

3-شناخت شبکه های اجتماعی برای خانواده ها و ارائه راهکار در خانواده.

4-تهیه بسته های آموزشی استفاده صحیح از فضای مجازی.

5-فعالسازی بسته های آموزشی.

6-مشاهده آخرین اخبار گروه پیشگامان صفر و یک.

7-درباره گروه>ارسال نظر>تماس>آدرس

8-مشاهده کانال های ویدیویی و تصویری گروه پیشگامان صفر و یک.

9-به روز رسانی اپلیکیشن.
چاپ صفحه