پروژه های در حال اجرا - بخش دیجیتال مارکتینگ

عنوان پروژه: ...
عنوان پروژه: ...تاریخ تحویل: ...
Read More
عنوان پروژه: ...
عنوان پروژه: ...تاریخ تحویل: ...
Read More
عنوان پروژه: ...
عنوان پروژه: ...تاریخ تحویل: ...
Read More

فرصت تعامل با مشتریان خود در اینستاگرام

بررسی و آنالیز رایگان پیج کسب و کار شما و دریافت گزارش برای توسعه فروش توسط ما

برای شروع، از کارشناسان ما رایگان مشاوره بگیرید!

تعرفه تولید محتوا

پلن ۱ مارکتینگ

۱- تولید ۱۵ پست و ۳۰ استوری بر اساس استراتژی فروش
   ( یک روز در میان ۱ پست و روزانه ۱ استوری )
۲- طراحی عکس پروفایل، بایو و هایلایت ها بر اساس استراتژی فروش
۳- تولید هشتگ های پست و شیوه درج کامنت و لایک
۴- تولید ۱ پست و ۱ استوری ویژه کمپین تبلیغاتی
۵- مدیریت کمپین تبلیغاتی، بودجه بندی به همراه گزارشات مربوطه
۶- آموزش نکات فروش و بازاریابی در اینستاگرام – به صورت مجازی

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
روش محاسبه قیمت: هر پست و هر استوری جداگانه ۵۰ هزار تومان

نوع سرویس : ماهانه
ثبت سفارش
تعرفه تولید محتوا

پلن ۲ مارکتینگ

۱- تولید ۳۰ پست و ۶۰ استوری بر اساس استراتژی فروش
   ( روزانه ۱ پست و ۲ استوری )
۲- طراحی عکس پروفایل، بایو و هایلایت ها بر اساس استراتژی فروش
۳- تولید هشتگ های پست و شیوه درج کامنت و لایک
۴- تولید ۱ پست و ۱ استوری ویژه کمپین تبلیغاتی
۵- مدیریت کمپین تبلیغاتی، بودجه بندی به همراه گزارشات مربوطه
۶- آموزش نکات فروش و بازاریابی در اینستاگرام – به صورت حضوری 

۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
روش محاسبه قیمت: هر پست و هر استوری جداگانه ۴۵ هزار تومان

نوع سرویس : ماهانه
ثبت سفارش
تعرفه تولید محتوا

پلن ۳ مارکتینگ

۱- تولید ۴۵ پست و ۷۵ استوری بر اساس استراتژی فروش
   ( روزانه ۱ پست و ۲ استوری ) روزهای ویژه ( ۲ پست و ۳ استوری )
۲- طراحی عکس پروفایل، بایو و هایلایت ها بر اساس استراتژی فروش
۳- تولید هشتگ های پست و شیوه درج کامنت و لایک
۴- تولید ۲ پست و ۲ استوری ویژه کمپین تبلیغاتی
۵- مدیریت کمپین تبلیغاتی، بودجه بندی به همراه گزارشات مربوطه
۶- آموزش نکات فروش و بازاریابی در اینستاگرام – به صورت حضوری

۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان
روش محاسبه قیمت: هر پست و هر استوری جداگانه ۴۰ هزار تومان

نوع سرویس : ماهانه
ثبت سفارش

خدمات دیجیتال مارکتینگ