نحوه کار با سامانه آموزشی رُهام
ویژه مدارس

فیلم های آموزشی پنل مدیریت:
۱- آموزش ثبت نام دانش آموز و معلم
۲- آموزش کلاس بندی
۳- آموزش ایجاد اسلاید و تنظیمات آن
۴- آموزش تغییر شمارنده اطلاعات مدرسه
۵- آموزش تغییر پیام مدیر در صفحه اصلی
۶- آموزش تنظیم رویدادهای مدرسه در تقویم اجرایی
۷- آموزش ایجاد خبر یا مطلب
۸- آموزش درج فیلم از هاست
۹- آموزش درج فیلم از آپارات
۱۰- آموزش کار با برگه های سایت مدرسه
۱۱- آموزش تنظیم برگه های کادر آموزشی،اجرایی و …
۱۲- آموزش تنظیم بخش عکاسخانه
۱۳- آموزش تنظیم بخش امکانات مدرسه
۱۴- آموزش درج موسیقی
۱۵- آموزش ایجاد فرم و تنظیمات آن

فیلم های آموزشی پنل معلمان:
۱- آموزش کار با پنل معلم
۲- آموزش تنظیم یک دوره به کلاس
۳- آموزش تعریف درس
۴- آموزش قرار دادن محتوا برای درس
۵- آموزش ایجاد موضوع برای درس
۶- آموزش ایجاد آزمون
۷- آموزش انتشار آزمون در زمان مشخص
۸- آموزش طراحی سوال قسمت اول
۹- آموزش طراحی سوال قسمت دوم
۱۰- آموزش طراحی سوال قسمت سوم
۱۱- آموزش طراحی سوال قسمت چهارم
۱۲- آموزش ایجاد تکلیف برای دانش آموز
۱۳- آموزش دریافت گزارش فعالیت دانش آموزان
۱۴- آموزش غیر  فعال کردن یک دوره

فیلم های آموزشی پنل دانش آموزی:
۱-  آموزش جامع کار با پنل دانش آموز