• آموزش++C
آموزش++C

آموزش++C

وضعیت : موجود

توضیحات مختصر

  آموزش سی پلاس پلاس

رنگ :
فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم
آشنایی با ++C
مقدمه
کلمات کلیدی
متغیر و انواع آن
ثابتها
عملگرها
عملگرهای رابطه ای
عملگرهای ترکیبی
عملگرهای منطقی
اولویت عملگرها
ساختاربرنامه ها در ++C
توضیحات
مثال - دریافت از ورودی
مثال - دریافت دو عدد و نمایش مجموع
 
ساختارهای تکرار 
مقدمه
ساختار while
مثال -
مثال - محاسبه مجموع چند عدد
مثال - نمایش بزرگترین رقم یک عدد
ساختار do...while
استفاده از while(1) در حلقه
مثال - نمایش اعداد یک تا ده
مثال - دریافت از کاربر تا برقراری شرط
ساختار for
مثال - نمایش اعداد یک تا ده و مکعبشان
حلقه های for تو در تو
مثال - رسم جدول ضرب
ساختارهای شرطی
ساختار if
ساختار if...else
مثال - شمارش کاراکترها و کلمات
مثال - تشخیص زوج و فرد
مثال - تعیین محدوده برای اعداد
دستور goto
مثال استفاده از goto
مثال - دریافت کاراکترها
مثال - دریافت سه عدد و تشخیص مثلث
مثال - کار با else if
ساختار switch
مثال - ساختار switch
تفاوت های if و switch
کار با توابع
تابع چیست؟
مثال - استفاده از تابع با ورودی و بدون خروجی
مثال - استفاده از تابع دارای ورودی و خروجی
ارسال آدرس متغیر به تابع
متغیرهای محلی و عمومی
نتیجه هم نامی متغیر محلی و عمومی
توابع بازگشتی
مثال - محاسبه فاکتوریل
کلاس حافظه متغیرها
مثال - محاسبه حساب بانکی
آرایه ها
آرایه چیست؟
مثال - یافتن بیشترین معدل
مثال - دریافت اعداد و نمایش معکوس آنها
ارسال آرایه به تابع
مرتب سازی
مثال مرتب سازی عناصر آرایه
جستجوی دودویی
آرایه های دو بعدی
مثال - جدول ضرب اعداد
آرایه های عمومی و محلی
مثال - محاسبه حاصلضرب دو ماتریس
مثال - جستجوی کمترین مقدار در آرایه
فصل ششم فصل هفتم فصل هشتم فصل نهم  
رشته
رشته چیست؟
متدهای getline و get
مثال - تعویض یک عبارت درون یک رشته
مثال - جابجایی محتوای دو رشته
مثال - نوشتن معکوس رشته
توابع از پیش تعریف شده کار با رشته
مثال - کار با strcpy
مثال - کار با strcat
بررسی چند تابع دیگر
آرایه ها و رشته ها
جستجوی ترتیبی
اشاره گر
اشاره گر چیست؟
مقداردهی ارجاعی
مثال - توابع و اشارگرها
انتساب اشاره گرها
عملگرهای منطقی بر روی اشاره گرها
مثال - مقدار دهی ارجاعی
مثال
مثال - چاپ معکوس چند عدد
مثال - بررسی رشته
مثال - محل اختلاف دو رشته
مقدارهی به اشاره گرها
آرایه ها و اشاره گرها
ساختارهای داده ای
ساختارهای داده ای چیست؟
روش تعریف ساختار داده ای
مثال - مجموع دو عدد موهومی
مثال - ساختار دانشجویان
استفاده از typedef
مثال - روش استفاده از typedef
ارسال ساختار به تابع
مثال - ساختار در آرگومان تابع
مثال
کار با آدرس ساختار در حافظه
کلاس
تعریف کلاس
شکل کلی کلاس
سطوح دسترسی
مثال - کلاس مربع
تعریف تابع به پارامترها متفاوت
تابع سازنده
مخربها
ارثبری
کلمه کلیدی virtual
توابع دوست یا friend
ساخت عملگر جدید
 
برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید

کالاهای مشابه

هیچ کالای مشابهی یافت نشد