• آموزش xml
آموزش xml

آموزش xml

وضعیت : موجود
هدیه : نرم افزار همین آموزش نرم افزار همین آموزش

توضیحات مختصر

از XML در نرم افزارهای دیگری مانند پایگاه داده یا برنامه های طراحی صفحات وب استفاده میشود در نرم افزار آموزش XML با مفهوم، کاربرد و اصول اولیه استفاده از XML بدون توجه به نوع نرم افزاری که میخواهید از XML در آن استفاده کنید، آشنا میشوید.

 

فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم
آشنايي با XML
معرفي XML
معايب HTML
تفاوت هاي HTML و XML
ابزارهاي XML
تبديل XML به HTML
 
نوشتن XML 
مقدمه
عناصر، ويژگي ها و مقادير
عنصر ريشه (Root Element)
اعلام نگارش XML
اجراي سند XML توسط IE
افزودن ويژگي ها
استفاده از عناصر خالي
نوشتن توضيحات
نمايش عناصر به صورت متن
ايجاد DTDها در XML
ايجاد يک DTD
تعريف يک DTD داخلي
نوشتن يک DTD خارجي
نامگذاري يک DTD خارجي
استفاده از يک DTD خارجي
تعريف عناصر و ويژگي ها در يک DTD
تعريف عناصر
تعريف عنصر حاوي متن
عنصر داراي فرزند
تعريف عنصر با اجزاي مرتب
تعريف چند واحد
ويژگي ها
تعريف ويژگي هاي ساده
تعريف ويژگي ها با مقادير منحصر به فرد
محدود کردن مقدار ويژگي ها به نام هاي معتبر در XML
موجوديت ها و يادداشت ها در DTD
موجوديتها
ايجاد ميانبر براي متن ها
استفاده از ميانبرهاي متني
ميانبرهاي متني در فايل هاي خارجي
ايجاد و استفاده از ميانبر براي DTDها
استفاده از ميانبر در يک DTD
ايجاد موجوديت براي محتويات تجزيه نشدني
تعريف يک موجوديت براي محتواي تفسير نشده
افزودن اطلاعات درباره نوع محتويات
گنجاندن محتويات تجزيه نشدني
جاگذاري محتويات تجزيه نشدني در يک سند XML
فصل ششم فصل هفتم فصل هشتم فصل نهم فصل دهم
الگوي XML و تعريف مدل هاي ساده
الگوي XML
مدل هاي ساده و پيچيده
اعلان محلي و عمومي
ايجاد يک الگوي ساده
نوشتن توضيحات در الگو
تعريف مدل هاي ساده
استفاده از مدل هاي تاريخ و ساعت
استفاده ازمدل هاي عددي
نوع هاي ساده سفارشي
تعيين يکسري مقادير قابل قبول
معرفي يک محدوده براي مقادير قابل قبول
محدود کردن اندازه يک مدل ساده
ايجاد مدل هاي ليست
تعيين محتويات يک عنصر
 
معرفي مدل هاي پيچيده در XML
تعريف نوع هاي پيچيده
عناصري که در يک دنباله ظاهر مي گردند
ايجاد مجموعه اي از گزينه ها
معرفي گروه هاي نامي
فراخواني يک گروه نامي
فراخواني عناصر معرفي شده
کنترل تعداد دفعات ظاهر شدن
تعريف عناصر متني
تعريف عناصر خالي
تعريف عناصر با محتويات ترکيبي
تعريف نوع پيچيده بر اساس يک نوع پيچيده موجود
تعريف يک عنصر از مدل پيچيده
تعريف ويژگي ها
فراخواني گروه هاي ويژگي
استفاده از فضاهاي نام در XML
مقدمه
طراحي يک نام فضاي نام
فضاهاي نامي براي تک تک عناصر
کار با ابزار XSLT
مقدمه
پردازشگر XSLT
ايجاد سند XSLT
قالب ريشه
کد HTML خروجي
اجراي فايل HTML توليد شده
محتويات گره در خروجي
ايجاد و اجراي قواعد قالب ها
پردازش گروهي گره ها
پردازش شرطي گره ها
افزودن انتخاب هاي شرطي
مرتب کردن گره ها
ساخت ويژگي ها
 
کار با ابزار XPath
مقدمه
تعيين گره فعلي
ارجاع به گره فعلي
انتخاب فرزندان يک گره
انتخاب شاخه والد يا هم سطح
عدم توجه به گره فعلي
انتخاب ويژگي هاي يک گره
انتخاب زير دسته ها
 

کاربر گرامی به دلیل زیاد بودن سرفصل این آموزش می توانید فایل PDF سرفصل را به صورت کامل دانلود نمایید.
دانلود  PDF سرفصل

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید

کالاهای مشابه

هیچ کالای مشابهی یافت نشد