• آموزش زبان برنامه نویسی C
آموزش زبان برنامه نویسی C

آموزش زبان برنامه نویسی C

وضعیت : ناموجود

توضیحات مختصر

در نرم افزار آموزشي C با دستوارت و برنامه نويسي به زبان C آشنا ميشويد. مطالبي که در آموزش زبان برنامه نويسي C مطرح ميگردد به شرح زير است:

فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم
طراحي و پياده سازي الگوريتم ها 
مقدمه
طراحي الگوريتم
تعريف برنامه
آشنايي با محيط Turbo C
ساختار برنامه
انواع متغيرها در زبان سی
تعريف انواع داده ها
تعريف چند متغير در برنامه
تعريف مقادير ثابت
تعريف انواع عملگرها
توابع ورود و خروج اطلاعات در زبان C
مقدمه
عملکرد تابع Printf
تعيين طول ميدان در تابع Printf
تابع Scanf
توابع getch و getche
توابع putch و putchr
ساختارهاي تکرار و تصميم گيري در زبان C
مقدمه
ساختار تکرار While
ساختار تکرار do ... while
ساختار تکرار for
ساختار تکرار for
ساختار تصميم گيري if
ساختار تصميم گيري switch
توابع در زبان C
مقدمه
تعريف تابع
چگونگي پياده سازي تابع در برنامه
استفاده از عملگر آدرس (&)
توابع بازگشتي
انواع کلاسهاي حافظه
فصل ششم فصل هفتم فصل هشتم فصل نهم فصل دهم
کار با آريه ها در زبان C
تعريف آرايه
استفاده از آرايه در برنامه
ارسال آرايه ها به توابع
جستجو در آرايه ها
آرايه هاي دو بعدي
انواع آريه ها
رشته ها در زبان C
تعريف رشته در زبان C
تعريف تابع strlen
عملکرد تابع gets
عملکرد تابع puts
استفاده از توابع از پيش تعريف شده
عملکرد تابع strset
عملکرد تابع go
اشاره گرها در زبان C
تعريف اشاره گر در زبان C
نحوه استفاده از اشاره گرها
دستور انتساب (=)
اشاره گرهاي تابع
عملکرد تابع malloc
عملکرد تابع first
فايلها در زبان C
تعريف فايل
نحوه دسته بندي فايلها
نحوه ايجاد فايل
نحوه بستن يک فايل
عملکرد تابع putc
عملکرد تابع fputs و fgets
عملکرد توابع fprintf و fscanf
عملکرد تابع fread
عملکرد تابع rewind
عملکرد تابع ferror
ساختمانها در زبان C
مقدمه
نحوه تعريف ساختمان
استفاده از دستور انتساب =
عملکرد دستور typedef
عملکرد تابع func
و چندين نکته آموزشي ديگر در زبان برنامه نويسي C
برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید

کالاهای مشابه

هیچ کالای مشابهی یافت نشد