سرویس های دیجیتال مارکتینگ

پلن های دیجیتال مارکتینگ گروه حامی
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on facebook

۱- تولید ۱۵ پست و ۳۰ استوری بر اساس استراتژی فروش
   ( یک روز در میان ۱ پست و روزانه ۱ استوری )
۲- طراحی عکس پروفایل، بایو و هایلایت ها بر اساس استراتژی فروش
۳- تولید هشتگ های پست و شیوه درج کامنت و لایک
۴- تولید ۱ پست و ۱ استوری ویژه کمپین تبلیغاتی
۵- مدیریت کمپین تبلیغاتی، بودجه بندی به همراه گزارشات مربوطه
۶- آموزشنکات فروش و بازاریابی در اینستاگرام به صورت مجازی
۷- ارائه گزارش کار روزانه در پنل کارفرما
۸- پشتیبانی ماهانه از طریق تیکت و تلفن

۳,۳۷۵,۰۰۰ تومان
روش محاسبه قیمت:
هر پست و هر استوری جداگانه ۷۵ هزار تومان

نوع سرویس : ماهانه

ثبت سفارش خدمات دیجیتال مارکتینگ

۱- تولید ۳۰ پست و ۶۰ استوری بر اساس استراتژی فروش
   ( روزانه ۱ پست و ۲ استوری )
۲- طراحی عکس پروفایل، بایو و هایلایت ها بر اساس استراتژی فروش
۳- تولید هشتگ های پست و شیوه درج کامنت و لایک
۴- تولید ۱ پست و ۱ استوری ویژه کمپین تبلیغاتی
۵- مدیریت کمپین تبلیغاتی، بودجه بندی به همراه گزارشات مربوطه
۶- آموزش نکات فروش و بازاریابی در اینستاگرام – حضوری
۷- ارائه گزارش کار روزانه در پنل کارفرما
۸- پشتیبانی ماهانه از طریق تیکت و تلفن

۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
روش محاسبه قیمت:
هر پست و هر استوری جداگانه ۶۵ هزار تومان

نوع سرویس : ماهانه

ثبت سفارش خدمات دیجیتال مارکتینگ

۱- تولید ۴۵ پست و ۷۵ استوری بر اساس استراتژی فروش
   ( روزانه ۱ پست و ۲ استوری ) روزهای ویژه ( ۲ پست و ۳ استوری )
۲- طراحی عکس پروفایل، بایو و هایلایت ها بر اساس استراتژی فروش
۳- تولید هشتگ های پست و شیوه درج کامنت و لایک
۴- تولید ۲ پست و ۲ استوری ویژه کمپین تبلیغاتی
۵- مدیریت کمپین تبلیغاتی، بودجه بندی به همراه گزارشات مربوطه
۶- آموزش نکات فروش و بازاریابی در اینستاگرام – حضوری
۷- ارائه گزارش کار روزانه در پنل کارفرما
۸- پشتیبانی ماهانه از طریق تیکت و تلفن

۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
روش محاسبه قیمت:
هر پست و هر استوری جداگانه ۶۰ هزار تومان

نوع سرویس : ماهانه

ثبت سفارش خدمات دیجیتال مارکتینگ

۱- تولید ۳۰ مطلب در سایت بر اساس استراتژی فروش – (عکس + محتوا)
(روزانه ۱ مطلب)
۲- تولید کلید واژه ها، متا تگ ها و توضیحات تصاویر
۳- انتشار در شبکه مشتریان فروش و ارتباط با فروش مستقیم
۴- تولید یک لندینگ پیج در ماه ویژه فروش مستقیم
۵- مدیریت کمپین تبلیغاتی، بودجه بندی به همراه گزارشات مربوطه
۶- ارائه گزارش کار روزانه در پنل کارفرما
۷- پشتیبانی ماهانه از طریق تیکت و تلفن

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
روش محاسبه قیمت :
هر مطلب ۷۵ هزار تومان + لندینگ پیج ۸۵۰ هزار تومان

نوع سرویس : ماهانه

ثبت سفارش خدمات دیجیتال مارکتینگ

۱- تولید ۶۰ مطلب در سایت بر اساس استراتژی فروش – (عکس + محتوا)
(روزانه ۲ مطلب)
۲- تولید کلید واژه ها، متا تگ ها و توضیحات تصاویر
۳- انتشار در شبکه مشتریان فروش و ارتباط با فروش مستقیم
۴- تولید دو لندینگ پیج در ماه ویژه فروش مستقیم
۵- مدیریت کمپین تبلیغاتی، بودجه بندی به همراه گزارشات مربوطه
۶- آموزش نکات فروش و بازاریابی در سایت – حضوری
۷- ارائه گزارش کار روزانه در پنل کارفرما
۸- پشتیبانی ماهانه از طریق تیکت و تلفن

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
روش محاسبه قیمت :
هر مطلب ۷۰ هزار تومان + هر لندینگ پیج ۷۵۰ هزار تومان

نوع سرویس : ماهانه

ثبت سفارش خدمات دیجیتال مارکتینگ

۱- تولید ۹۰ مطلب در سایت بر اساس استراتژی فروش – (عکس + محتوا)
(روزانه ۳ مطلب)
۲- تولید کلید واژه ها، متا تگ ها و توضیحات تصاویر
۳- انتشار در شبکه مشتریان فروش و ارتباط با فروش مستقیم
۴- تولید سه لندینگ پیج در ماه ویژه فروش مستقیم
۵- مدیریت کمپین تبلیغاتی، بودجه بندی به همراه گزارشات مربوطه
۶- آموزش نکات فروش و بازاریابی در سایت – حضوری
۷- ارائه گزارش کار روزانه در پنل کارفرما
۸- پشتیبانی ماهانه از طریق تیکت و تلفن همراه

۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
روش محاسبه قیمت :
هر مطلب ۶۵ هزار تومان + هر لندینگ پیج ۷۰۰ هزار تومان

نوع سرویس : ماهانه

ثبت سفارش خدمات دیجیتال مارکتینگ

۱- سئو و نگهداری سایت تا انتشار حداکثر ۵۰ مطلب در ماه

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در صورتی که ماهانه بیشتر از ۵۰ مطلب در سایت خود انتشار می دهید.
برای استعلام قیمت با مشاوران ما گفتگو کنید.

نوع سرویس : ماهانه

ثبت سفارش خدمات دیجیتال مارکتینگ

۱- ایجاد اتاق فکر + ۲ جلسه حضوری منظم + مشاوره تلفنی و اینترنتی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در صورتی که ماهانه به جلسات و مشاوره بیشتری نیاز دارید.
برای استعلام قیمت با مشاوران ما گفتگو کنید.

نوع سرویس : ماهانه

ثبت سفارش خدمات دیجیتال مارکتینگ