پروژه های در حال اجرا - بخش دیجیتال مارکتینگ

عنوان پروژه: ...
عنوان پروژه: ...تاریخ تحویل: ...
Read More
عنوان پروژه: ...
عنوان پروژه: ...تاریخ تحویل: ...
Read More
عنوان پروژه: ...
عنوان پروژه: ...تاریخ تحویل: ...
Read More

سرویس های دیجیتال مارکتینگ

پلن های دیجیتال مارکتینگ گروه حامی

۱- تولید ۱۵ پست و ۳۰ استوری بر اساس استراتژی فروش
   ( یک روز در میان ۱ پست و روزانه ۱ استوری )
۲- طراحی عکس پروفایل، بایو و هایلایت ها بر اساس استراتژی فروش
۳- تولید هشتگ های پست و شیوه درج کامنت و لایک
۴- تولید ۱ پست و ۱ استوری ویژه کمپین تبلیغاتی
۵- مدیریت کمپین تبلیغاتی، بودجه بندی به همراه گزارشات مربوطه

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
روش محاسبه قیمت: هر پست و هر استوری جداگانه ۵۰ هزار تومان

نوع سرویس : ماهانه
ثبت سفارش

۱- تولید ۳۰ پست و ۶۰ استوری بر اساس استراتژی فروش
   ( روزانه ۱ پست و ۲ استوری )
۲- طراحی عکس پروفایل، بایو و هایلایت ها بر اساس استراتژی فروش
۳- تولید هشتگ های پست و شیوه درج کامنت و لایک
۴- تولید ۱ پست و ۱ استوری ویژه کمپین تبلیغاتی
۵- مدیریت کمپین تبلیغاتی، بودجه بندی به همراه گزارشات مربوطه
۶- آموزش نکات فروش و بازاریابی در اینستاگرام – حضوری

۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
روش محاسبه قیمت: هر پست و هر استوری جداگانه ۴۵ هزار تومان

نوع سرویس : ماهانه
ثبت سفارش

۱- تولید ۴۵ پست و ۷۵ استوری بر اساس استراتژی فروش
   ( روزانه ۱ پست و ۲ استوری ) روزهای ویژه ( ۲ پست و ۳ استوری )
۲- طراحی عکس پروفایل، بایو و هایلایت ها بر اساس استراتژی فروش
۳- تولید هشتگ های پست و شیوه درج کامنت و لایک
۴- تولید ۲ پست و ۲ استوری ویژه کمپین تبلیغاتی
۵- مدیریت کمپین تبلیغاتی، بودجه بندی به همراه گزارشات مربوطه
۶- آموزش نکات فروش و بازاریابی در اینستاگرام – حضوری

۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان
روش محاسبه قیمت: هر پست و هر استوری جداگانه ۴۰ هزار تومان

نوع سرویس : ماهانه
ثبت سفارش

۱- تولید ۳۰ مطلب در سایت بر اساس استراتژی فروش – (عکس + محتوا)
(روزانه ۱ مطلب)
۲- تولید کلید واژه ها، متا تگ ها و توضیحات تصاویر

۳- انتشار در شبکه مشتریان فروش و ارتباط با فروش مستقیم
۴- تولید یک لندینگ پیج در ماه ویژه فروش مستقیم
۵- مدیریت کمپین تبلیغاتی، بودجه بندی به همراه گزارشات مربوطه

 

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
روش محاسبه قیمت : هر مطلب ۵۵ هزار تومان + لندینگ پیج ۸۰۰ هزار تومان

نوع سرویس : ماهانه
ثبت سفارش

۱- تولید ۶۰ مطلب در سایت بر اساس استراتژی فروش – (عکس + محتوا)
(روزانه ۲ مطلب)
۲- تولید کلید واژه ها، متا تگ ها و توضیحات تصاویر

۳- انتشار در شبکه مشتریان فروش و ارتباط با فروش مستقیم
۴- تولید دو لندینگ پیج در ماه ویژه فروش مستقیم
۵- مدیریت کمپین تبلیغاتی، بودجه بندی به همراه گزارشات مربوطه
۶- آموزش نکات فروش و بازاریابی در سایت – حضوری

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
روش محاسبه قیمت : هر مطلب ۵۰ هزار تومان + هر لندینگ پیج ۷۵۰ هزار تومان

نوع سرویس : ماهانه
ثبت سفارش

۱- تولید ۹۰ مطلب در سایت بر اساس استراتژی فروش – (عکس + محتوا)
(روزانه ۳ مطلب)
۲- تولید کلید واژه ها، متا تگ ها و توضیحات تصاویر

۳- انتشار در شبکه مشتریان فروش و ارتباط با فروش مستقیم
۴- تولید سه لندینگ پیج در ماه ویژه فروش مستقیم
۵- مدیریت کمپین تبلیغاتی، بودجه بندی به همراه گزارشات مربوطه
۶- آموزش نکات فروش و بازاریابی در سایت – حضوری

۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
روش محاسبه قیمت : هر مطلب ۴۵ هزار تومان + هر لندینگ پیج ۷۰۰ هزار تومان

نوع سرویس : ماهانه
ثبت سفارش

۱- سئو و نگهداری سایت تا انتشار حداکثر ۵۰ مطلب در ماه

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در صورتی که ماهانه بیشتر از ۵۰ مطلب در سایت خود انتشار می دهید. برای استعلام قیمت با مشاوران ما گفتگو کنید.

نوع سرویس : ماهانه
ثبت سفارش

۱- ایجاد اتاق فکر + ۲ جلسه حضوری منظم + مشاوره تلفنی و اینترنتی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در صورتی که ماهانه به جلسات و مشاوره بیشتری نیاز دارید.
برای استعلام قیمت با مشاوران ما گفتگو کنید.

نوع سرویس : ماهانه
ثبت سفارش