برنامه های تلویزیونی

۰۲ بهمن ۹۵      [تعداد نمایش : 593]
2 - 0
ششمین برنامه زنده تلویزیونی مشاور از شبکه آموزش با موضوع جرایم رایانه ای
به گزارش روابط عمومی گروه پیشگامان صفر و یک: برنامه تلویزیونی مشاور با موضوع مشاوره در زمینه های مختلف پزشکی، اجتماعی، تربیتی، حقوقی و روانشناسی به جز دوشنبه و جمعه، هر روز به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش می شود./پیامک:30000705 در تاریخ 95.11.02 روز شنبه ساعت 15 برای ششمین بار مدیر عامل گروه پیشگامان صفر و یک جناب آقای داود گودرزی میهمان ویژه ...

۲۵ دی ۹۵      [تعداد نمایش : 622]
2 - 0
پنچمین برنامه زنده تلویزیونی مشاور از شبکه آموزش با موضوع نکات ایمنی
به گزارش روابط عمومی گروه پیشگامان صفر و یک: برنامه تلویزیونی مشاور با موضوع مشاوره در زمینه های مختلف پزشکی، اجتماعی، تربیتی، حقوقی و روانشناسی به جز دوشنبه و جمعه، هر روز به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش می شود./پیامک:30000705 در تاریخ 95.10.25 روز شنبه ساعت 15 برای چهارمین بار مدیر عامل گروه پیشگامان صفر و یک جناب آقای داود گودرزی میهمان ویژه ...

۱۸ دی ۹۵      [تعداد نمایش : 1163]
3 - 0
چهارمین برنامه زنده تلویزیونی مشاور از شبکه آموزش با موضوع بیماری RSI
به گزارش روابط عمومی گروه پیشگامان صفر و یک: برنامه تلویزیونی مشاور با موضوع مشاوره در زمینه های مختلف پزشکی، اجتماعی، تربیتی، حقوقی و روانشناسی به جز دوشنبه و جمعه، هر روز به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش می شود./پیامک:30000705 در تاریخ 95.10.18 روز شنبه ساعت 15 برای چهارمین بار مدیر عامل گروه پیشگامان صفر و یک جناب آقای داود گودرزی میهمان ویژه ...

۱۱ دی ۹۵      [تعداد نمایش : 1157]
2 - 0
سومین برنامه زنده تلویزیونی مشاور از شبکه آموزش با موضوع تاثیر بازی‌های رایانه‌ای
به گزارش روابط عمومی گروه پیشگامان صفر و یک: برنامه تلویزیونی مشاور با موضوع مشاوره در زمینه های مختلف پزشکی، اجتماعی، تربیتی، حقوقی و روانشناسی به جز دوشنبه و جمعه، هر روز به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش می شود./پیامک:30000705 در تاریخ 95.10.11 روز شنبه ساعت 15 برای سومین بار مدیر عامل گروه پیشگامان صفر و یک جناب آقای داود گودرزی میهمان ویژه ...

۰۴ دی ۹۵      [تعداد نمایش : 890]
9 - 0
دومین برنامه زنده تلویزیونی مشاور از شبکه آموزش با موضوع شبکه های اجتماعی
به گزارش روابط عمومی گروه پیشگامان صفر و یک: برنامه تلویزیونی مشاور با موضوع مشاوره در زمینه های مختلف پزشکی، اجتماعی، تربیتی، حقوقی و روانشناسی به جز دوشنبه و جمعه، هر روز به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش می شود./پیامک:30000705 در تاریخ 95.10.04 روز شنبه ساعت 15 برای دومین بار مدیر عامل گروه پیشگامان صفر و یک جناب آقای داود گودرزی میهمان ویژه ...