26 فروردین 96

برنامه زنده رادیویی باشگاه ستاره ها از رادیو ایران

گفتگو زنده رادیویی برنامه " باشگاه ستاره ها " ازرادیو ایرانبا مدیر عامل گروه پیشگامان صفر و یک داود گودرزی در روز جمعه مورخه 96/01/25 ساعت 22:15در برنامه باشگاه ستاره ها ازرادیو ایران در مورد فضای مجازی و شبکه های اجتماعیگفتگو می کنند. موضوع این هفته:نکاتی برایایجاد کسب و کار در فضای مجازی شما میتوانید فایل این گفتگوی جذاب رادیوییاز دریافت کنید. پخش این برنامه ازآرشیو ...

24 فروردین 96

برنامه زنده رادیویی چه فرصتی چه شبی از رادیو جوان

گفتگو زنده رادیویی برنامه " چه فرصتی چه شبی" ازرادیو جوان با مدیر عامل گروه پیشگامان صفر و یک فرزاد حسنی و داود گودرزی چهارشنبه مورخه 96/01/23 از ساعت 24 در برنامه چه فرصتی چه شبی در مورد فضای مجازی و شبکه های اجتماعیگفتگو می کنند. موضوع این هفته: دانستنیهای جالب در موردفضای مجازی شما میتوانید فایل این گفتگوی جذاب رادیوییازاینجادریافت کنید.

20 فروردین 96

برنامه زنده رادیویی باشگاه ستاره ها از رادیو ایران

گفتگو زنده رادیویی برنامه " باشگاه ستاره ها " ازرادیو ایرانبا مدیر عامل گروه پیشگامان صفر و یک داود گودرزی در روز جمعه مورخه 96/01/18 ساعت 22 در برنامه باشگاه ستاره ها ازرادیو ایران در مورد فضای مجازی و شبکه های اجتماعیگفتگو می کنند. موضوع این هفته:راهکارهای ایجاد کسب و کار در فضای مجازی شما میتوانید فایل این گفتگوی جذاب رادیوییازاینجادریافت کنید. پخش این برنامه ...

20 فروردین 96

برنامه زنده رادیویی باشگاه ستاره ها از رادیو ایران

گفتگو زنده رادیویی برنامه " باشگاه ستاره ها " ازرادیو ایرانبا مدیر عامل گروه پیشگامان صفر و یک داود گودرزی در روز جمعه مورخه 96/01/11 ساعت 22 در برنامه باشگاه ستاره ها ازرادیو ایران در مورد فضای مجازی و شبکه های اجتماعیگفتگو می کنند. موضوع این هفته:اخلاق در فضای مجازی شما میتوانید فایل این گفتگوی جذاب رادیوییازاینجادریافت کنید. پخش این برنامه ازآرشیو صوتیسرورهای سایت:

20 فروردین 96

برنامه زنده رادیویی باشگاه ستاره ها از رادیو ایران

گفتگو زنده رادیویی برنامه " باشگاه ستاره ها " ازرادیو ایرانبا مدیر عامل گروه پیشگامان صفر و یک داود گودرزی در روز جمعه مورخه 95/12/26 ساعت ۲۲ در برنامه باشگاه ستاره ها ازرادیو ایران در مورد فضای مجازی و شبکه های اجتماعیگفتگو می کنند. موضوع این هفته:امنیت در فضای مجازی شما میتوانید فایل این گفتگوی جذاب رادیوییازاینجادریافت کنید. پخش این برنامه ازآرشیو صوتیسرورهای سایت: