دانلود کتاب قلعه حیوانات
کتاب آموزش مفاهیم پایه فناوری اطلاعات + دانلود
نمایش همه

وبینار راهکارهای مدیریت ایام قرنطینه

در این وبینار چه مطالبی را می آموزید:
معرفی بازی و سرگرمی و راه اندازی رقابت
تخلیه انرژی در فرزندان
معرفی بازی های رایانه ای و راه اندازی رقابت
امکان دانلود بازی ها به صورت رایگان
شوخی گرفتن درس، توسط فرزندان و ارائه راهکار ایجاد انگیزه
خسته شدن فرزندان از نحوه تدریس 
جدال والدین با فرزندن در زمینه انجام تکالیف و راهکار رهایی از آن
تقویت روحیه خانواده و راهکار رهایی از استرس
مدیریت برنامه ریزی و زمانبندی روزانه در ایام
انجام کارهای تکراری، وسواس ها و موج ناامیدی و راهکار رهایی از آن
معرفی کتاب برای مطالعه
ایجاد برنام های انگیزشی
 

 

زمان:
دوشنبه 99/02/29
ساعت شروع وبینار:
17 الی 19 
مبلغ شرکت در وبینار برای یک خانواده:
50 هزار تومان

 

وبینار خانواده #تعطیلات_کرونایی

 

 

لطفا نظر خود را در مورد این مطلب برای ما ارسال نمایید: