پروژه های در حال اجرا - بخش دیجیتال مارکتینگ

عنوان پروژه: ...
عنوان پروژه: ...تاریخ تحویل: ...
Read More
عنوان پروژه: ...
عنوان پروژه: ...تاریخ تحویل: ...
Read More
عنوان پروژه: ...
عنوان پروژه: ...تاریخ تحویل: ...
Read More

تولید محتوا = پادشاه فروش

محصولات و خدمات کسب و کار خود را با تولید محتوای جذاب معرفی کنید

تقویم اجرایی تولید محتوای خود را به ما بسپارید

تعرفه تولید محتوا

پلن ۳ مارکتینگ

۱- تولید ۳۰ مطلب در سایت بر اساس استراتژی فروش – (عکس + محتوا)
(روزانه ۱ مطلب)
۲- تولید کلید واژه ها، متا تگ ها و توضیحات تصاویر

۳- انتشار در شبکه مشتریان فروش و ارتباط با فروش مستقیم
۴- تولید یک لندینگ پیج در ماه ویژه فروش مستقیم
۵- مدیریت کمپین تبلیغاتی، بودجه بندی به همراه گزارشات مربوطه
۶- آموزش نکات فروش و بازاریابی در اینستاگرام – به صورت مجازی

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
روش محاسبه قیمت : هر مطلب ۵۵ هزار تومان + لندینگ پیج ۸۰۰ هزار تومان

نوع سرویس : ماهانه
ثبت سفارش
تعرفه تولید محتوا

پلن ۴ مارکتینگ

۱- تولید ۶۰ مطلب در سایت بر اساس استراتژی فروش  (عکس + محتوا)
(روزانه ۲ مطلب)
۲- تولید کلید واژه ها، متا تگ ها و توضیحات تصاویر

۳- انتشار در شبکه مشتریان فروش و ارتباط با فروش مستقیم
۴- تولید دو لندینگ پیج در ماه ویژه فروش مستقیم
۵- مدیریت کمپین تبلیغاتی، بودجه بندی به همراه گزارشات مربوطه
۶- آموزش نکات فروش و بازاریابی در سایت – به صورت حضوری

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
روش محاسبه قیمت : هر مطلب ۵۰ هزار تومان + هر لندینگ پیج ۷۵۰ هزار تومان

نوع سرویس : ماهانه
ثبت سفارش
تعرفه تولید محتوا

پلن ۵ مارکتینگ

۱- تولید ۹۰ مطلب در سایت بر اساس استراتژی فروش  (عکس + محتوا)
(روزانه ۳ مطلب)
۲- تولید کلید واژه ها، متا تگ ها و توضیحات تصاویر

۳- انتشار در شبکه مشتریان فروش و ارتباط با فروش مستقیم
۴- تولید سه لندینگ پیج در ماه ویژه فروش مستقیم
۵- مدیریت کمپین تبلیغاتی، بودجه بندی به همراه گزارشات مربوطه
۶- آموزش نکات فروش و بازاریابی در سایت – به صورت حضوری

۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
روش محاسبه قیمت : هر مطلب ۴۵ هزار تومان + هر لندینگ پیج ۷۰۰ هزار تومان

نوع سرویس : ماهانه
ثبت سفارش

خدمات دیجیتال مارکتینگ