مدیریت کودکان در فضای مجازی
مدیریت کودکان در فضای مجازی
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
  • گزارش سمینارها
  • برنامه های رادیویی
  • برنامه های تلویزیونی

بسته های آموزشی استفاده صحیح از فضای مجازی

بسته های آموزش تعاملی کامپیوتر

آموزش MCITP(70-640)

18,500 تومان

آموزش فلش CC

18,500 تومان

آموزش SPSS 23

18,500 تومان

آموزش Outlook 2016

18,500 تومان

آموزش متلب 2016

18,500 تومان