بازی پازلی وایندپی
بازی پازلی وایندپی
گوشی جدید اوپو F9
گوشی جدید اوپو F9
مدیریت کودکان در فضای مجازی
مدیریت کودکان در فضای مجازی
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
  • برنامه های تلویزیونی
  • برنامه های رادیویی
  • گزارش سمینارها

بسته های آموزشی استفاده صحیح از فضای مجازی

حامی کودک

37,000 تومان

حامی نوجوان

37,000 تومان

بسته های آموزش تعاملی کامپیوتر

آموزش MCITP(70-640)

18,500 تومان

آموزش متلب 2016

18,500 تومان

آموزش HTML5

18,500 تومان

Excel Function 2013

33,500 تومان