رقابت های پر هیجان در نیدفور اسپید پی بک
رقابت های پر هیجان در نیدفور اسپید پی بک
فلش جدید 1 ترابایتی
فلش جدید 1 ترابایتی
مدیریت کودکان در فضای مجازی
مدیریت کودکان در فضای مجازی
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
  • برنامه های تلویزیونی
  • برنامه های رادیویی
  • گزارش سمینارها

بسته های آموزشی استفاده صحیح از فضای مجازی

حامی نوجوان

37,000 تومان

بسته های آموزش تعاملی کامپیوتر

آموزش پاسکال

18,500 تومان

آموزش Visio 2016

18,500 تومان

آموزش visual c# 2013

18,500 تومان

Excel Function 2013

33,500 تومان

آموزش HTML5

18,500 تومان