شبیه ساز ساخت و ساز ساختمان 2018
شبیه ساز ساخت و ساز ساختمان 2018
نکات مهم برای پیشگیری از سوء استفاده وای فای
نکات مهم برای پیشگیری از سوء استفاده وای فای
مدیریت کودکان در فضای مجازی
مدیریت کودکان در فضای مجازی
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
  • برنامه های تلویزیونی
  • برنامه های رادیویی
  • گزارش سمینارها

بسته های آموزشی استفاده صحیح از فضای مجازی

حامی کودک

37,000 تومان

بسته های آموزش تعاملی کامپیوتر

آموزش CorelDRAW X7

18,500 تومان

Excel Function 2013

33,500 تومان

آموزش HTML5

18,500 تومان

آموزش AutoCad 2016

18,500 تومان

آموزش SPSS 23

18,500 تومان