فضای سرکش
فضای سرکش
فناوری جدید برای تشخیص اخبار دروغین در اینترنت
فناوری جدید برای تشخیص اخبار دروغین در اینترنت
مدیریت کودکان در فضای مجازی
مدیریت کودکان در فضای مجازی
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
  • برنامه های تلویزیونی
  • برنامه های رادیویی
  • گزارش سمینارها

بسته های آموزشی استفاده صحیح از فضای مجازی

حامی کودک

37,000 تومان

بسته های آموزش تعاملی کامپیوتر

آموزش پاسکال

18,500 تومان

آموزش AutoCad 2016

18,500 تومان

آموزش SPSS 23

18,500 تومان

آموزش visual c# 2013

18,500 تومان