ورود به دنیایی تخیلی در ساخت ذهن
ورود به دنیایی تخیلی در ساخت ذهن
گوگل وسعت فعالیت خود را گسترش می دهد
گوگل وسعت فعالیت خود را گسترش می دهد
مدیریت کودکان در فضای مجازی
مدیریت کودکان در فضای مجازی
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
  • برنامه های تلویزیونی
  • برنامه های رادیویی
  • گزارش سمینارها

بسته های آموزشی استفاده صحیح از فضای مجازی

حامی کودک

37,000 تومان

بسته های آموزش تعاملی کامپیوتر

Excel Function 2013

33,500 تومان

آموزش MCITP(70-640)

18,500 تومان

آموزش Outlook 2016

18,500 تومان

آموزش SPSS 23

18,500 تومان

آموزش CorelDRAW X7

18,500 تومان

آموزش Visio 2016

18,500 تومان