شهرها: چشم انداز افق - گردشگاه
شهرها: چشم انداز افق - گردشگاه
ادوبی نرم افزار ویرایش فیلم Project Rush را معرفی کرد
ادوبی نرم افزار ویرایش فیلم Project Rush را معرفی کرد
مدیریت کودکان در فضای مجازی
مدیریت کودکان در فضای مجازی
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
  • برنامه های تلویزیونی
  • برنامه های رادیویی
  • گزارش سمینارها

بسته های آموزشی استفاده صحیح از فضای مجازی

حامی کودک

37,000 تومان

حامی نوجوان

37,000 تومان

بسته های آموزش تعاملی کامپیوتر

آموزش CorelDRAW X7

18,500 تومان

آموزش Outlook 2016

18,500 تومان

آموزش Visio 2016

18,500 تومان

آموزش MCITP(70-640)

18,500 تومان