جنگ پرنده ها
جنگ پرنده ها
هک غیر منتظره کنسول سونی
هک غیر منتظره کنسول سونی
مدیریت کودکان در فضای مجازی
مدیریت کودکان در فضای مجازی
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
  • برنامه های تلویزیونی
  • برنامه های رادیویی
  • گزارش سمینارها

بسته های آموزشی استفاده صحیح از فضای مجازی

حامی نوجوان

37,000 تومان

حامی کودک

37,000 تومان

بسته های آموزش تعاملی کامپیوتر

آموزش Visio 2016

18,500 تومان

آموزش HTML5

18,500 تومان

آموزش فلش CC

18,500 تومان

آموزش MCITP(70-640)

18,500 تومان

Excel Function 2013

33,500 تومان

آموزش AutoCad 2016

18,500 تومان